Uzmanlık Makale örnek

Image
“Değişken Debili” tesisat uygulamalarında Frekans Konvertörlü Pompalar, pratikte
“sabit fark basınca” göre işletmeye alınmaktadır. Oysa “kontrol yöntemleri” 3
şekilde olabilir.
a) Sabit Fark Basınç
b) Oransal Fark Basınç
c) Parabolik Fark Basınç
“Yıllık Yük Kullanım” ortalaması yüzdelerini de dikkate alarak, enerji tüketimlerini simüle ettiğimiz 7.5 kW motora haiz tek bir pompada dahi çok çarpıcı enerji maliyetleri görülebilmektedir.
( Özellikle “Parabolik Fark Basınç” kontrolü ile %50 yi aşan tasarruflar söz konusudur)
“Etkin Enerji Kullanımı” açısından özellikle Proje Müelliflerinin
“Parabolik FC Kontrol Yöntemi”ni şartnamelerinde belirtmelerinde yarar olduğunu düşünüyoruz.

ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ İÇİN